KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

IM. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - mapka, Mapka w skali

Opis realizacji

Zgłoszenie do konkursu

Zdjęcia