USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Modyfikacja treści siwz z 18.06.2019r.

 

TERMIN OTWARCIA OFERT PRZESUNIĘTY NA 25.06.2019 r.