USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz z 21.10.2019 r.

Poprawione zestawienie w formie XLS

 

Nowy termin otwarcia ofert - 25.10.2019 r. godz. 11.00!

Wszystkie terminy, o których mowa w siwz ulegają przesunięciu na 25.10.2019 r.