ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSLOATACYJNYCH DO DRONÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

 

Nowy termin otwarcia ofert - 04.11.2019 r.