ZAKUP SPRZĘTU AGD NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA BUDYNKU INTERNATOWEGO MARS

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga: Termin składania ofert przedłużono do 22 listopada 2019 godz. 11:00