KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

IM. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - mapka, Mapka w skali

Opis realizacji

Zgłoszenie do konkursu

Zdjęcia

 

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ, SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ ORAZ RĘCZNIKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAKUP OWSA ORAZ SŁOMY NA POTRZEBY UTRZYMANIA KONI W OŚRODKU JAZDY KONNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW
W GÓRSKIM OŚRODKU SZKOLENIA WYSOKI KAMIEŃ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załączniki do ogłoszenia - dodano 18 lutego 209r.

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia