ZAKUP WRAZ Z DOSTWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II i cz. III oraz unieważnieniu cz. I

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ - POSTĘPOWANIE 2

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I i II oraz unieważnieniu cz. III-V

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA POTRZEBY AWL W 2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

USŁUGA WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu części II postępowania

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ZAOPATRZENIA, ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I oraz o unieważnieniu postępowania w cz. II i III

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WYNAJEM POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu

USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BEDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH NR 12, 14, 19 AWL

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, II, III, IV i VI oraz unieważnieniu postępowania w cz. V

WYNAJEM POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SPORTOWEGO

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I-III oraz unieważnieniu postępowania w cz. IV

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU STRZELECKIEGO

zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty w cz. I, III, VI oraz unieważnieniu postepowania w cz. II, IV, V

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I, II, IV oraz unieważnieniu postępowania w cz. III

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. III, IV oraz unieważnieniu postępowania w cz. I, II

PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AWL - GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, III, VII oraz unieważniniu postępowania w cz. II, IV, V, VI

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części I

USŁUGA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI ZSI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTU NA JĘZYK ANGIELSKI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KOMPLESOWA USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOSCI NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I i III

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WYKONANIE PRZYŁĄCZY DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Zawiadomienie o wyborze

REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ WYMIANA KABLA ENERGETYCZNEGO

Zawiadomienie o unieważniniu postępowania w częściach I-III

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I IWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW I URZADZEŃ BIUROWYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYNAJEM POMIESZCZEŃ DO LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu

PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Zawiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZESTAWÓW SZKOLENIOWYCH I WYPOSAŻENIA DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. III

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, II i IV

ORGANIZACJA WYCIECZKI NA LUBELSZCZYZNĘ DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PRZYCZEP I QUADA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I  i unieważnieniu postępowania w cz. II-V

DIALOG TECHNICZNY ZWIĄZANY Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM CENTRALI TELEFONICZNEJ

Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego

ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ, SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ ORAZ RĘCZNIKÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II

ZAKUP OWSA ORAZ SŁOMY NA POTRZEBY UTRZYMANIA KONI W OŚRODKU JAZDY KONNEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach I i II

USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW

W GÓRSKIM OŚRODKU SZKOLENIA WYSOKI KAMIEŃ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, odrzuceniu oferty w cz. II

i unieważnieniu postępowania w cz. III

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Zawiadomienie o unieważniniu postępowania

ORGANIZACJA WYCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC: BUDAPESZTU, WIEDNIA, BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II - Trzy stolice

ORGANIZACJA WCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC: BUDAPESZTU, WIEDNIA I BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I dotyczącej Wycieczki na Lubelszczyznę