ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SIANA, DODATKÓW MINERALNYCH

ORAZ OWSA DLA KONI

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA WYNAJMU CHŁODNI KONTENEROWYCH

Informacja z otwarcia ofert

 

USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA PRZEGLĄDU SERWISOWEGO LASEROWEGO SYMULATORA STRZELAŃ

Informacja z otwarcia ofert

 

USŁUGA TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW, RECENZJI I TEKSTÓW NA JĘZYK ANGIELSKI

Informacja z otwarcia ofert

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWY POMNIKA WRAZ Z JEGO FORMALNYMI ELEMENTAMI SKŁADOWYMI ORAZ ILUMINACJI ŚWIETLNEJ I MONTAŻ POSTACI PATRONA AKADEMII GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI ODLANEJ W BRĄZIE, A TAKŻE ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH W REPREZENTACYJNEJ CZĘŚCI UCZELNI

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ STENDU

POJAZDU ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI WYSOKIEJ MOBILNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA TRANSPORTOWA - WYNAJEM AUTOBUSÓW

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ

Informacja z otwarcia ofert w dn. 26.02.2020

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH

NA POTZREBY AWL W 2020 R.

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA REALIZACJI RECEPT OTC DLA UPRAWNIONYCH ŻOŁNIERZY

W LATACH 2020-2021

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022

informacja z otwarcia ofert

 

USŁUGA SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU OPAŁOWEGO

Informacja z otwarcia ofert w dn. 30.12.2019

ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Informacja z otwarcia ofert w dn. 30.12.2019

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH - postępowanie 2

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAKUP I DOSTAWA JAJ NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO

Informacja z otwarcia ofert w dn. 25.11.2019

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ - POSTĘPOWANIE 2

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAKUP SPRZĘTU AGD NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA BUDYNKU INTERNATOWEGO MARS

Informacja z otwarcia ofert w dn. 22.11.2019

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA NA POTRZEBY AWL W 2020 R.

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA POTRZEBY AWL W 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dn. 19.11.2019

USŁUGA WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

 

informacja z otwarcia ofert

WYNAJEM POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ZAOPATRZENIA, ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON ORAZ

CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.11.2019 r.

USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW, DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BEDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Informacja z otwarcia ofert

PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH NR 12, 14, 19

Informacja z otwarcia ofert w dn. 17.09.2019

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.09.2019 r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO

informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW

Informacja z otwarcia ofert w dn. 31.07.2019

USŁUGA TŁUMACZENIA PISEMNEGO NA JĘZYK ANGIELSKI

Informacja z otwarcia ofert w dn. 24.07.2019

REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

informacja z otwarcia ofert

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA NOCLEGOWA W M. LEŹNICA WIELKA

Informacja z otwarcia ofert

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.05.2019

WYNAJEM POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ, SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL

Informacja z otwarcia ofert