ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SIANA, DODATKÓW MINERALNYCH

ORAZ OWSA DLA KONI

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

USŁUGA WYNAJMU CHŁODNI KONTENEROWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

USŁUGA PRZEGLĄDU SERWISOWEGO LASEROWEGO SYMULATORA STRZELAŃ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści swiz z 01.04.2020r.

USŁUGA TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW, RECENZJI I TEKSTÓW

NA JĘZYK ANGIELSKI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz

Modyfikacja treści siwz z 31.03.2020r.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWY POMNIKA WRAZ Z JEGO FORMALNYMI ELEMENTAMI SKŁADOWYMI ORAZ ILUMINACJI ŚWIETLNEJ I MONTAŻ POSTACI PATRONA AKADEMII GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI ODLANEJ W BRĄZIE, A TAKŻE ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH W REPREZENTACYJNEJ CZĘŚCI UCZELNI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Program funkcjonalno-użytkowy

Modyfikacja treści siwz z 18.03.2029r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 3 KWIETNIA 2020r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ STENDU

POJAZDU ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI WYSOKIEJ MOBILNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

 

USŁUGA TRANSPORTOWA - WYNAJEM AUTOBUSÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

USŁUGA WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik C do SIWZ

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna, wzór umowy - załącznik B do SIWZ

Wyjaśnienie i modyfikacja treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

NOWY TERMIN: 26.02.2020r.

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH

NA POTRZEBY AWL W 2020 R.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

USŁUGA REALIZACJI RECEPT OTC DLA UPRAWNIONYCH ŻOŁNIERZY

W LATACH 2020-2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1 - wersja edytowalna

Wyjaśnienie treści SIWZ

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

USŁUGA SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU AWL

Ogłoszernie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU OPAŁOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

siwz - formularze

ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH  - postępowanie 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

 

ZAKUP I DOSTAWA JAJ NA POTRZEBY AWL W 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

siwz - załączniki

Wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Edytowalna wersja arkusza ofertowego

ZAKUP SPRZĘTU AGD NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA BUDYNKU INTERNATOWEGO MARS

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga: Termin składania ofert przedłużono do 22 listopada 2019 godz. 11:00

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH ORAZ OWOCÓW MORZA NA POTRZEBY AWL W 2020 R.

Ogłoszenie o zmówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do siwz

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA POTRZEBY AWL W 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ formularze, wzór umowy

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

 

Ogłoszenie o zmówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

KONKURS

NA PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu

opis realizacji robót

projekt umowy

Zdjęcia

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Regulaminu Konkursu

 

Wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu

USŁUGA WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ

 

UWAGA: nowy termin składania ofert - 15.11.2019 r., godz. 11:00

 

wyjaśnienia treści SIWZ

informacja o wizji lokalnej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ZAOPATRZENIA, ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRĘTU OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH

Ogłoszenie o zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 08.11.2019r.

Załączniki - wersja edytowalna

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSLOATACYJNYCH DO DRONÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

 

Nowy termin otwarcia ofert - 04.11.2019 r.

 

USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz z 21.10.2019 r.

Poprawione zestawienie w formie XLS

 

Nowy termin otwarcia ofert - 25.10.2019 r. godz. 11.00!

Wszystkie terminy, o których mowa w siwz ulegają przesunięciu na 25.10.2019 r.

PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH NR 12, 14, 19 AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót bud. 12

Przedmiar robót bud. 14

Przedmiar robót bud. 19

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 14.08.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 20.08.2019 r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.08.2019 r.

załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 01.08.2019

 

USŁUGA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SYSTEMU ZSI

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW - II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści siwz z dn. 19.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia w cz. III po modyfikacji z dn. 19.07.2019

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 23.07.2019

 

USŁUGA TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTU NA JĘZYK ANGIELSKI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 19.07.2019

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Modyfikacja treści siwz z 18.06.2019r.

 

TERMIN OTWARCIA OFERT PRZESUNIĘTY NA 25.06.2019 r.

REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - formularze, wzór umowy

Program funkcjonalno-użytkowy PFU

Zdjęcia poglądowe

Zestawienie kosztów zadania - wzór

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór

KOMPLEKSOWA USŁUGA REZEWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści siwz z 28.05.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN: 6 CZERWCA 2019 r.

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja siwz z dn. 15.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.05.2019

Wyjaśnienia i modyfikacja siwz z dn. 22.05.2019

Formularz oferty po modyfikacji z dn. 22.05.2019

Uwaga: Termin składania/otwarcia ofert określony na 28.05.2019 r.

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 24.05.2019

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW - NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia