USŁUGI TŁOMACZENIA ARTYKUŁÓW, RECENZJI OI TEKSTÓW NA JĘZYK ANGIELSKI

DOTYCZY CZĘŚCI I

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SIANA, DODATKÓW MINERALNYCH ORAZ OWSA DLA KONI

Zawiadomienie o wyborze

USŁUGI TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW, RECENZJI I TEKSTÓW NA JĘZYK ANGIELSKI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA WYNAJMU CHŁODNI KONTENEROWYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWY POMNIKA WRAZ Z JEGO FORMALNYMI ELEMENTAMI SKŁADOWYMI ORAZ ILUMINACJI ŚWIETLNEJ I MONTAŻ POSTACI PATRONA AKADEMII GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI ODLANEJ W BRĄZIE....

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert

USŁUGA PRZEGLĄDU SERWISOWEGO LASEROWEGO SYMULATORA STRZELAŃ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP WRAZ ZDOSTAWĄ STENDU

POJAZDU ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI WYSOKIEJ MOBILNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA TRANSPORTOWA - WYNAJEM AUTOKARÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH

NA POTRZEBY AWL W 2020 R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W LATACH 2020 – 2022

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USŁUGA SERWISOWANIA I NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO BĘDACEGO NA WYPOSAŻENIU AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU OPAŁOWEGO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USŁUGA REALIZACJI RECEPT OTC DLA UPRAWNIONYCH ŻOŁNIERZY W LATACH 2020-2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

ZAKUP I DOSTAWA JAJ NA POTRZEBY AWL W 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH - postępowanie 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2020 R.

Zawiadomienie o wyborze

 

ZAKUP SPRZĘTU AGD NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA BUDYNKU INTERATOWEGO MARS

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i II

ZAKUP WRAZ Z DOSTWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II i cz. III oraz unieważnieniu cz. I

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ - POSTĘPOWANIE 2

Informacja z otwarcia ofert

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I i II oraz unieważnieniu cz. III-V

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA POTRZEBY AWL W 2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

USŁUGA WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu części II postępowania

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ZAOPATRZENIA, ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I oraz o unieważnieniu postępowania w cz. II i III

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WYNAJEM POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu

USŁUGA NAPRAWY I SERWISOWANIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BEDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH NR 12, 14, 19 AWL

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, II, III, IV i VI oraz unieważnieniu postępowania w cz. V

WYNAJEM POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SPORTOWEGO

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I-III oraz unieważnieniu postępowania w cz. IV

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU STRZELECKIEGO

zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty w cz. I, III, VI oraz unieważnieniu postepowania w cz. II, IV, V

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I, II, IV oraz unieważnieniu postępowania w cz. III

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. III, IV oraz unieważnieniu postępowania w cz. I, II

PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AWL - GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, III, VII oraz unieważniniu postępowania w cz. II, IV, V, VI

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części I

USŁUGA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI ZSI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTU NA JĘZYK ANGIELSKI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KOMPLESOWA USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOSCI NA POTRZEBY AWL

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej