bip logo

 

 

Zgodnie z Ustawą Pzp Dz.U. 2018  poz. 1986 t.j. od dnia 18.10.2018 r. wszystkie postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a także postępowania, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, będą prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej OpenNexus, dostępnej w zakładce Przetargi drogą elektroniczną.

Postępowania, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, będą prowadzone w formie papierowej i będą dostępne w zakładce Przetargi tradycyjne.